Liikuntapainoitteisten koulujen hakukriteerit toisesta näkökulmasta

Lasten liikkumattomuus on yleistä. Lasten tulisi liikkua vähintään 1 – 2 tuntia päivässä. Tämä on terveysliikunnan minimisuositus, johon vain osa lapsista yltää.

Yli puolet lapsista ja nuorista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Erittäin vähän tai ei lainkaan liikkuvia on pojista viidesosa ja tytöistä neljännes. (Lainaus sivulta nuorisuomi.fi)

Liikunta/urheilupainotteiset koulut keräävät oppilaikseen testien pohjalta vain niitä lapsia, jotka jo harrastavat liikuntaa tai jotain urheilulajia jossakin  seurassa. He saavat liikuntaa riittävästi normaalin koululiikunnan lisänä. Tai ehkäpä toisinpäin, oma liikuntaharrastus täydentyy normaalilla koululiikunnalla.

Asetelma tulisi muuttaa siten, että näihin kouluihin valittaisiinkin vain urheiluseuroihin kuulumattomia oppilaita. Näin saataisiin uusille ryhmille mahdollisuus kokeilla eri lajeja ja kipinä liikunnastaharrastuksiin mahdollistettaisiin.

Tämä madaltaisi omalta osaltaan kokeilemisen kynnystä. Oppilaat olisivat tasavertaisempia, kun joukossa ei olisikaan jo vuosia jotain lajia harrastaneita.