Päätöksistä pitää ottaa vastuu.

Päätöksiä ei pidä tehdä lyhytjännitteisesti vaan on kuunneltava niin asukkaita kuin asiantuntijoitakin, jotta niitä ei tarvitse perua tai niiden ei tarvitse seuraavalla valtuustokaudella muuttua. Mielestäni asiat pitää tehdä kerralla hyvin.

Kaupungin on luotava toimivat puitteet yrittäjyydelle ja houkuttelevuutta alueille, joissa toimijoita tarvitaan paremman työpaikkaomavaraisuuden saavuttamiseksi.

Yrittäjä yrittää, mutta kaupungin on tarjottava toimiva infra yrittämiselle.  Toisille se merkitsee tiloja, joillekin logistiikkaa ja yhä useammalle avoimia monialaisia tiloja. Kaupunki tarjoaa todella hyvät puitteet startup-yrittäjyydelle Maria 1-0:ssa ja pienemmässä mittakaavassa tällaisia tiloja tarvittaisiin jokaisessa kaupunginosassa. Myös pienteollisuudelle tulisi kaavoittaa esimerkiksi Vuosaareen lisää maata. Startup-yrittäjyys on upeaa, mutta kaupungin ei pidä unohtaa sitä, että myös aivan perinteinen yrittäjyys tulee jatkumaan kuin kivijalkana muulle toiminnalle. Rastilan leirintäalue nykyisellään, hyvine joukkoliikenne yhteyksineen, palvelee tämän kaltaista ajattelua loistavasti.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistaminen

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että lapsemme ja nuoremme saavat olla Helsingin kouluissa fyysisesti ja henkisesti terveissä olosuhteissa. Rakennukset on korjattava nopeasti, jos niissä ilmenee ongelmia ja kiusaaminen on saatava loppumaan kouluissa.  On löydettävä uusia toimintamalleja, joissa vastuu lapsista ja nuorista ei ole pelkästään opettajilla. Kummeja, kouluavustajia, seuratoimintaa jne. on luotava lasten ja nuorten tueksi. Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus kahteen harrastukseen, yhteen liikunnalliseen ja yhteen taidepainotteiseen.

Sote tulee, kaupungin on huolehdittava siitä, että jokainen saa hyvää hoitoa

Vajaakuntoisia iäkkäitä, syrjäytyneitä, päihderiippuvaisia tai vammaisia asukkaita ei saa jättää heitteille vaikka sote:sta vastaaminen siirtyy maakunnille. Kaupungin on autettava asukkaita löytämään itselleen sopivat sote-palvelut ja myös tiedottamaan niistä hyvin.

Ydinkeskusta ja rekat

 Mielestäni rekkaliikenne tulee saada pois ydinkeskustasta. Yksi keino olisi purkaa rekat erisatamaan kuin matkustajat. Toinen, edellistä parempi keino on siirtää koko lauttaliikenne Vuosaaren satamaan. Samalla keskustan asuntorakentamista voisi lisätä ja Vuosaaren saataisiin paljon uutta liiketoimintaa. Infra tätä varten on jo pääosin luotu, joten edelleen kehittäminen olisi hyvin luontevaa. Rekkojen liikenneyhteydet muulle Suomeen ovat jo olemassa ja metron linjaukset näkyvillä.

Ympäristön puhtaudesta huolehtiminen 

Metropolialueella liikenteen aiheuttamat päästöt ovatkin menossa erinomaiseen suuntaan. Myös teollisuudessa suoritetut toimenpiteet ovat saavuttaneet tavoitteitaan yksi toisensa jälkeen. Kokoomuksen ajaman hiilenkäytön lopettaminen on yksi niistä suuremman luokan parannuksista.

Sanotaan, ettei yksin voi tehdä mitään. Uskon kuitenkin, että pienelläkin teolla voi auttaa ympäristön siisteyttä kaupunkimaisissa olosuhteissa. Olenkin ottanut tavaksi luonnossa liikkuessani kerätä näkemiäni roskia mukaani ja viedä ne lähimpään roskikseen. Se ei tekona ole suuri, mutta muiden nähden tehtynä se saa muutkin ajattelemaan.

Muovien pääsy vesistöihin on erittäin ongelmallista. Tähän on Helsingissäkin löydettävä pikaisesti ratkaisuja.

Kuulun Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkostoon